محمدحسن ربانى بيرجندى (متولد 1343ش)، استاد درس خارج حوزه علمیه خراسان و مؤلف کتاب «مناهج الفقها فی علم الرجال و دورها فی الفقه»

ولادت

در سال 1343ش ديده به جهان گشود.

معرفی اجمالی

علوم پایه و ادبیات حوزوی را در مدرسه آیت‌الله موسوی نژاد و دروس سطح عالی حوزه را در محضر حضرات آیات اشرفی، رضازاده و مرتضوی فرا گرفت. وی به مدت دوازده سال، در درس خارج فقه و اصول حضرات آیات فلسفی و مرتضوی حضور یافت.
حجة الاسلام و المسلمین محمدحسن ربانی بیرجندی به مدت ۲۵ سال، مواد مختلف دروس حوزوی مانند: ادبیات عرب، رجال، درایه، تفسیر، فقه و اصول را تدریس نمود.
وی علاوه بر تدریس متون حوزوی، عضو هیئت علمی گروه فقه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان و مسئول گروه فقه و اصول مدرسه عالی نواب نیز می‌باشد.

تحصیلات

علوم پايه و ادبيات حوزوى را در مدرسه آیت‌الله موسوى‌نژاد و دروس سطح عالى حوزه را در محضر حضرات آيات اشرفى، رضازاده و مرتضوى فرا گرفت. وى به مدت دوازده سال، در درس خارج فقه و اصول حضرات آيات فلسفى و مرتضوى حضور يافت.

حجت‌الاسلام محمدحسن ربانى بيرجندى به مدت 25 سال، مواد مختلف دروس حوزوى مانند:ادبيات عرب، رجال، درايه، تفسير، فقه و اصول را تدريس نمود.

وى علاوه بر تدريس متون حوزوى، عضو هيئت علمى گروه فقه دفتر تبليغات اسلامى خراسان و مسئول گروه فقه و اصول مدرسه عالى نواب نيز مى‌باشد.

آثار

از جمله آثار اوست:

 1. المعجم التطبيقى للقواعد الاصوليه فى فقه الاماميه
 2. سبک شناسى دانش رجال الحديث (كتاب سال حوزه علميه قم در سال 1386ش)
 3. قاعدة الدرء
 4. آسيب‌شناسى حديث
 5. دانش داريةالحديث (كتاب سال حوزه علميه قم در سال 1382ش)
 6. بررسى اعتبار احاديث مرسل
 7. المعجم التطبیقی للقواعد الأصولیة في فقه الإمامیة
 8. آسیب شناسی حدیث
 9. فقه و فقهای امامیه در گذر زمان
 10. قاعدة الدرء
 11. سبک‌شناسی دانش رجال الحدیث
 12. دانش درایة الحدیث همراه با نمونه‌های حدیثی و فقهی
 13. بررسی اعتبار احادیث مرسل

جوایز علمی (دستاورد ها و افتخارات)

 1. کتاب سال حوزه علمیه قم 1382 (دانش درایه الحدیث)
 2. کتاب سال حوزه علمیه قم 1386 (سبک شناسی)
 3. دو عنوان کتاب سال حوزه علمیه مشهد
 4. کتاب فصل 1389 وزارت ارشاد (آسیب شناسی)
 5. کتاب فصل پاییز 1389 وزارت ارشاد (مراسیل)
 6. پژوهشگر برتر دفتر تبلیغات
 7. پژوهشگر برتر و استاد برتر حوزه علمیه مشهد
 8. کتاب سال 1389 خراسان رضوی
 9. نخبه استانی 1388
 10. پژوهشگر برتر 1389 استان خراسان رضوی